Інклюзивна освіта

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ВИМОГА ЧАСУ

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб в освітньому середовищі та поза його межами.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

для дітей з особливим освітніми потребами:

Навчання дітей з особливим освітніми потребами за місцем проживання, в сімейних умовах.

Діти з особливим освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів, подальшої інтеграції в суспільство, отримання професії.

Забезпечується індивідуальний підхід до кожної дитини з орієнтацією на її сильні сторони, здібності та інтереси.

Діти з особливим освітніми потребами мають можливість отримувати додаткові спеціальні послуги у закладі, де вони навчаються.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу допомагає забезпечувати асистент вчителя, який бере участь у розробленні та реалізації індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей.

для усіх дітей закладу освіти:

Діти навчаються природно сприймати і толерантно ставитися до індивідуальних відмінностей.

Діти навчаються налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з дітьми, які відрізняються від них.

Діти навчаються співробітництву, взаємодопомозі, співчуттю іншим.

Допомагаючи іншим, діти покращують власні навчальні результати.

для педагогів:

Вчителі розвивають нові компетентності: знання, різноманітні методики навчання і розвитку дітей з особливим освітніми потребами, отримують новий досвід роботи в інклюзивному середовищі.

Інклюзивне навчання допомагає налагодити співпрацю педагогічних працівників у закладі освіти й застосовувати командний підхід до реалізації освітнього процесу.

Вчителі отримують методичну та консультативну допомогу від фахівців інклюзивно-ресурсного центру, ресурсних центрів підтримки інклюзивного навчання та інших ресурсів громади.

для батьків дітей з особливим освітніми потребами:

Можливість співпраці й активного залучення до освітнього процесу дитини.

Краще розуміння індивідуальних особливостей розвитку та потреб своєї дитини.

Підтримка у визначенні мети індивідуальної освітньої траєкторії для своєї дитини


Організація інклюзивного навчання в закладах освіти

Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти визначаються відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти , затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957

Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти визначаються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779