конкурс на посаду директора Глибоцького ліцею Бориспільської міської ради 

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради оголошує конкурс на посаду директора Глибоцького ліцею Бориспільської міської ради Київської області

 

1. Найменування та місце знаходження закладу: Глибоцький ліцей Бориспільської міської ради Київської області; 08351 Київська область, Бориспільський район, с. Глибоке, вул. Центральна, 34.

 

2. Найменування посади та умови оплати праці: Директор Глибоцького ліцею Бориспільської міської ради Київської області.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021р. №1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». Директору здійснюються виплати, визначені ст. 57 Закону України «Про освіту», встановлюється надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (зі змінами), а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

 

4. Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною частиною не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (рівень володіння державною мовою засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови у встановленому законодавством порядку; частина друга статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються особисто претендентом (або уповноваженою особою згідно з довіреністю) в управління освіти і науки Бориспільської міської ради за адресою Київська обл. м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 35 каб. 1.

 

Документи приймаються з 20 жовтня по 17 листопада 2023 року включно:

Понеділок з 9:00 до 12:00

Вівторок з 9:00 до 12:00

Середа з 9:00 до 12:00

Четвер з 9:00 до 12:00

П’ятниця з 9:00 до 12:00

Субота, неділя - вихідний

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті управління світи і науки Бориспільської міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі.

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі у конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

5. Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурсний відбір  відбудеться з 04 грудня 2023 року по 08 грудня 2023 року  за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти  - 04 грудня 2023 року (Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020р. №654 «Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти»);

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційних завдань – 04 грудня 2023 року;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку  закладу загальної середньої освіти (до 15  хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування – 06 грудня 2023 року.

 

Місце та час проведення конкурсного відбору буде повідомлено учасникам конкурсу додатково.

 

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті управління освіти і науки.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

6. Прізвище та ім’я, номер телефону, адреса електронної пошти осіб, уповноважених надавати інформацію про проведення конкурсу та приймати документи для участі у конкурсі:

ПРИМАЧИК Світлана, інспектор з кадрових питань відділу персоналу, організаційного та правового забезпечення управління освіти і науки Бориспільської міської ради, телефон (04595) 6 82 50, borosvita@ukr.net/

___________________________________